ย 

Selamat Hari Ibu (Happy Mother's Day)

Tiada tertanding kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu sejak mula kewujudan anaknya sehinggalah di hujung usia ibu. Kasih ibu membawa ke syurga โค๏ธ๐Ÿ’•๐Ÿ’

***

There is no match for the love and sacrifice of a mother from the beginning of her child's existence until the end of the mother's life. Motherly love leads to heaven โค๏ธ๐Ÿ’•๐Ÿ’


24 views0 comments
ย